Word Meat & Meals winkel
Uit de keuken van de slagerij!

Meat & Meals (inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08188915), verleent je hierbij toegang tot www.meatenmeals.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Meat & Meals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Meat & Meals spant zich in om de inhoud van www.meatenmeals.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.meatenmeals.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meat & Meals. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.meatenmeals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Meat & Meals. Voor op www.meatenmeals.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Meat & Meals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meat & Meals. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meat & Meals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij draaien op Midmid