Word Meat & Meals winkel
Uit de keuken van de slagerij!

Meat & Meals (inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08188915), verleent je hierbij toegang tot www.meatenmeals.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Meat & Meals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Meat & Meals spant zich in om de inhoud van www.meatenmeals.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.meatenmeals.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meat & Meals. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.meatenmeals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Meat & Meals. Voor op www.meatenmeals.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Meat & Meals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Meat & Meals. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Meat & Meals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.